Het allochtonen-gen


Gisteren reageerde ik via twitter op een artikel van de journalist Joost Niemoller op De Digitale Standaard, waarin hij probeert het briefadvies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling om het begrip ‘allochtoon’ op te heffen onderuit te halen. Hij noemt wetenschap zonder bronvermelding, maar de boodschap is altijd hetzelfde: er zijn “problemen met allochtonen”, andersdenkenden weigeren te erkennen “ondanks de feiten” dat allochtonen minder en slechter zijn dan autochtonen deugen niet. Een beproefd principe. Als je weigert dit te erkennen ben je geen serieuze gesprekspartner want je ontkent de “waarheid”.

Vooral opmerkelijk vond ik deze zinnen van Niemoller: “Statistisch zijn er over de hele wereld grote etnische verschillen. Voor iedereen zichtbaar. De ene groep doet het goed. Bijvoorbeeld blanken. Of Chinezen. De andere groep doet het slecht. Bijvoorbeeld negers. Maar dat is allemaal niet waar, zeggen ze bij de RMO. Rassen bestaan niet. Want het valt bijvoorbeeld genetisch niet goed aan te tonen dat rassen bestaan. Dit doet de RMO met redeneringen als deze:

“Etniciteit is een begrip dat refereert aan noties van ‘ras’ en ‘cultuur’, doorgaans gerelateerd aan minderheden. Het begrip ras suggereert verschillen in dna of een andere biologisch-wetenschappelijk te definiëren grondslag, maar dit onderscheid is niet eenduidig. Genetici zijn het erover eens dat de variaties in dna binnen een etnische groep vaak groter zijn dan die tussen verschillende etnische groepen (Lewontin 2006).”

Niemoller reageert hierop met: “Dat soort redenaties is natuurlijk heel simpel van tafel te vegen. Neem nu het verschil tussen mensapen en mensen. Het is duidelijk iets anders. We kunnen dat meteen zien. Maar genetisch gezien zijn er tussen mensapen en mensen oneindig veel meer overeenkomsten dan verschillen. Het is dus een kulargument van de RMO. Je hoeft er niet eens wetenschapper voor te zijn om dat in te zien. Het gaat niet om de hoeveelheid genen die verschillen of overeenkomsten. Het gaat om welke genen en wat hun rol is.”

Volgens mij zijn begrippen als ‘allochtoon’ en ‘etniciteit’ niet hetzelfde. Allochtoon is geen ras. De crux van het verhaal van RMO is dat er waarde wordt toegekend aan het geboorteland van de ouders, maar vervolgens een begripsvervaging ontstaat door onderscheid te maken tussen de westerse en de niet-westerse allochtoon. Immers, dat zou betekenen dat Maxima een niet-westerse allochtoon is, maar iemand waarvan de ouders in Indonesië geboren zijn westerse allochtonen zijn. RMO wijst erop dat westers en niet-westers in de onderbuik bestaat om een etnisch verschil te duiden.

De slotzin van Niemollers citaat hierboven suggereert dat de daden van groepen mensen kunnen worden geclassificeerd middels gen pools en dat ‘allochtoon’ een genetisch bepaalde definitie is en problemen met allochtonen dus ook iets met de genen van doen heeft. Er zijn inderdaad ‘wetenschappers’ die zulks beweren, maar het zijn er (gelukkig) niet veel. De Amerikaanse journalist Jared Taylor bijvoorbeeld is iemand die deze opvatting propageert en een zekere populariteit en autoriteit geniet. Het is vooral een ideologische gedachte, dat samenleven met of vermengen van rassen ‘natuurlijk’ leidt tot conflicten en dus gevaarlijk is. Leve de segregatie.

Het begrip ‘allochtoon’ is in de jaren ‘70 van de vorige eeuw door de overheid ingevoerd ter vervanging van het etiket ‘immigrant’. Hiervoor was het begrip alleen gangbaar in de biologie. Het woord ‘allochtoon’ is een uniek Nederlands woord dat in geen enkele andere taal voorkomt. Het begrip is tegenwoordig in de volksspraak vooral een negatieve duiding voor niet-blanken.

‘Allochtoon’ is een schoolvoorbeeld van de tredmolen van het eufemisme. De term is aanvankelijk bedoeld om niet geboren-Nederlanders te duiden, voorheen ‘gastarbeider’ en ‘immigrant’. Begrippen krijgen zo’n negatieve lading dat ze door nieuwe eufemismen (moeten) worden vervangen. Het meest recente in deze rij is ‘de nieuwe Nederlander’. Het heeft dus weinig tot niets met genen te maken, in zoverre dat het alleen de verwantschap van mensen van wie een van de ouders niet in Nederland geboren is laat zien. Als beide grootouders in Nederland zijn geboren ben je ‘autochtoon’, al ben je geel met paarse stippen.

Ik zit er niet ver naast als ik beweer dat 100% van de voorouders van de tegenwoordige Nederlanders niet uit het gebied komen dat nu Nederland heet. Nationaliteit en etniciteit zijn verschillende dingen, maar er zijn mensen die menen dat die iets met elkaar te maken hebben. Een vermeend wetenschappelijk verband kan niet worden aangetoond, maar er zijn mensen die geloven dat zulke wetenschap bestaat, eenvoudigweg omdat zij dat vinden.

Mijn wetenschap is dat zoiets racisme is: het tegen beter weten in vasthouden aan scheidslijnen langs de kleur van je huid om zo de wereld te verklaren. Uiteraard kreeg ik een aantal reacties van derden op mijn tweets aan Niemoller, waarin mij ondermeer werd verweten een ‘Gutmensch’ te zijn, die teveel vrije tijd heeft, of die zijn geld verdient met ‘subsidies slurpen’ en immigranten naar Nederland halen.

Eergisteren las ik in de Volkskrant het opiniestuk ‘Hebben de Marokkanen een racismeprobleem?’ van journalist Bart Schut, geschreven naar aanleiding van een tragisch incident vorige maand, waarbij vijf Marokkaanse jongens een zwangere Marokkaanse vrouw hadden geschopt, omdat ze een “neger” als vriend had. Schut beantwoordt zijn eigen vraag in de titel van zijn stuk en stelt dat Marokkanen een “racismeprobleem” hebben op basis van zijn eigen reis- en werkervaring in Marokko.

Zijn conclusie is dat de Marokkaanse jongens, die meestal van Berberafkomst zijn er goed aan doen zich te herinneren dat ook zij werden onderdrukt en “door koning Hassan II werden verkocht aan het naar goedkope werkkrachten hunkerende Europa”. Ze moeten dankbaar zijn in een land te mogen leven “dat weliswaar nog niet vrij is van discriminatie, maar hun toch behoorlijk wat kansen gunt”.

Het artikel laat ik verder voor wat het is. Racisme is van alle culturen, dus een verhandeling om te bewijzen dat racisme ook in Marokko bestaat voegt weinig toe aan wat we al wisten. Interessanter is wat nadien gebeurde. De webfora stroomden vol met reaguurders, die het gebruikten als aanleiding om weer eens lekker tekeer te gaan tegen Marokkanen. Gisterenavond was er een tafelgesprek bij Pauw en Witteman, waar Schut en Hassnae Bouazza aanschoven. Hassnae maakte zich naar mijn idee terecht kwaad over de tendentieuze berichtgeving door Schut.

Het gaat er niet zozeer om wat Schut beschrijft, maar hoe erop gereageerd wordt. Tijdens en na de uitzending ontstond een tsunami van hatelijkheden en racistische opmerkingen aan het adres van Hassnae via GeenStijl en twitter. Alles wat Marokkanen wordt verweten werd over haar uitgestort. Immers, Marokkanen noemen vrouwen een hoer, dus mag je als echte Nederlander een Marokkaanse vrouw ook een hoer noemen. Of haar dood, verminking en vreselijke ziektes wensen, omdàt ze Marokkaanse is.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat racisme in Nederland heel gangbaar is, althans in bepaalde kringen. En het is ook maatschappelijk geaccepteerd, want er zijn steeds meer pleidooien in de gangbare media terug te vinden waarin een onderscheid op basis van huidskleur ‘natuurlijk’ wordt genoemd. Zij die het voorstaan noemen het zelf ‘realisme’ en gebruiken drog- en cirkelredeneringen om hun gelijk te bewijzen. Zij voelen zich in eigen land onderdrukt door de multiculturele samenleving en linkse elite en zien in ieder incident het bewijs dat de hele groep niet deugt. Iedereen die het niet met hen eens is moet de mond gesnoerd worden, verwijderd worden of desnoods dood. Je kunt het eens of oneens zijn met Hassnaes kritiek en boosheid, de overvloed aan haat bewijzen haar gelijk. Het meldpunt racisme zal het gisterenavond heel druk gehad hebben.

NB. Ik heb het briefadvies van het RMO nog niet gelezen, maar zal dat zeker doen.

Wltrrr pleit al jaren naast een alcoholslot in auto’s voor een IQ-slot op de media en een proeve van bekwaamheid om als burger je stem te mogen uitbrengen op een politieke partij. Ben je niet sociaal of intelligent genoeg om te begrijpen dat met teveel alcohol je een gevaar op de openbare weg bent en met te weinig kennis een gevaar bent voor de democratische rechtsstaat, vervalt je recht om eraan deel te nemen.

Over wltrrr

No, I'm not Walter Benjamin. But I am interested in current affairs, framing, populism, spin. Also looking for more sarcasm, parodies and satire, politics, art. Alter ego of @wvdc
Dit bericht werd geplaatst in Media, Politiek en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Het allochtonen-gen

 1. Daphne zegt:

  Joos Niemõller brengt genetische argumenten in in een discussie over het gebruik van het woord allochtoon? Dan is ie nog veel verder afgedwaald dan ik al dacht.

 2. In 2009 schreef ik in een blog:

  Het begrippenpaar creëert een onderscheid dat een vruchtbare voedingsbodem is voor het nieuw rechtse geluid a la Le Pen, Filip de Winter en Geert Wilders die het eigen volk verheerlijken en afzetten tegen de dreigende verloedering door zij die niet van hier zijn.
  Zij exploiteren de emotionele lading en versterken het andere in het autochtonie vervatte idee van zuiverheid.
  http://www.anderbenik.nl/2009/09/schaf-het-discriminerende-en-stigmatiserende-begrippenpaar-autochtoon-allochtoon-onmiddellijk-af/
  Ook Joost Niemoller is hier een exponent van. Als je hem daarop wijst wordt hij boos.

 3. Bedenk net dat het boek van Charles Murray en Richard Hermstein “The Bell Curve” en de uitspraken van James Watson weleens de inspiratie bron van Joost kunnen zijn geweest. http://www.anderbenik.nl/2007/10/james-watson-afrikanen-zijn-minder-intelligent-dan-westerlingen/

 4. Selma zegt:

  Zulke discussies mag ik graag van een afstand bekijken.
  Volgens de huidige regels ben ik zelf een allochtoon, want voor driekwart van niet-Nederlandse afkomst. Maar mij heeft nog nooit iemand een allochtoon genoemd, gewoon omdat dat begrip in mijn jeugd niet bestond (wel ‘buitenbeentje’, of ‘anders’). De negende druk van Van Dale uit 1970 omschrijft ‘allochtoon’ slechts als ”van elders aangevoerd, gevormd uit van elders aangevoerd materiaal”.
  Dat bepaalde gebruik van het woord, en vervolgens het gemier erover, zijn dus van later datum.
  En nu moeten we er alweer vanaf.
  Op naar het volgende eufemisme.
  Dat dan op zijn beurt maar tijdelijk stand zal houden.
  Eufemisme op eufemisme op eufemisme.

 5. Joke Mizée zegt:

  Ja Walter, it’s a dirty job. Maar wel uiterst nuttig met deze staat van het onderwijs.

  @Ina: Of deze meneer: http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Jensen#IQ_and_academic_achievement. Hij is er nog steeds niet achter wat de verschillen veroorzaakt, terwijl je ze alleen maar hoeft te corrigeren voor sociale klasse.

Reacties zijn welkom

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s