Geert de Twijfelachtige doet Los Angeles


Het volgende is een ruwe (letterlijke) vertaling van een transcriptie van de laatste minuten van een interview met Geert Wilders, zoals gevonden op YouTube. Aan het einde van het half uur durende interview vraagt de interviewer Wilders om wat te zeggen over het concept van de natiestaat en Israël als voorbeeld. Het interview vond plaats na Wilders’ toespraak op een conferentie in Los Angeles op 9 juni 2013.

Het is de moeite waard het hele interview te beluisteren om een aantal redenen. Het meeste bestaat uit de bekende riedels van Wilders, maar hij komt toch met een aantal nieuwe opmerkelijke uitspraken. Hij spreekt over de gedeelde belangen tussen de VS en Europa, met name waar het gaat om de bestrijding van ‘islamisering’. Wilders meldt opnieuw dat de Islam geen godsdienst is maar een gevaarlijke, totalitaire ideologie vergelijkbaar met fascisme en communisme. In die context noemt hij het christendom, het jodendom en het humanisme ook een ideologie èn religie en ‘wat we zijn’ in de zin van erfgoed en identiteit. Hij beweert ook dat de moslims in Nederland een ‘enorme politieke macht’ macht zijn en dat het belangrijkste verschil met de VS is dat de meeste mensen in Europa comfortabel leven van uitkeringen ten kost van hardwerkende mensen met een minimumloon.

Zoals gewoonlijk waarschuwt Wilders voor de islam en hun criminele handlangers, links, met allerlei drogredenen en verzonnen bewijzen. Veel daarvan bestaat uit gebabbel over zijn vele reizen in het Middenoosten en persoonlijke ontmoetingen met vriendelijke mensen, zoals Marine le Pen, veiligheidsproblemen, zijn standpunten over islam versus moslims en verontschuldigingen voor zijn standpunten. Hij houdt links verantwoordelijk voor de situatie in Europa vanwege hun ‘cultureel relativisme’. Volgens Wilders zijn islam en het christendom volgens linkse mensen hetzelfde. Hij houdt hen ook verantwoordelijk voor de immigratie — import van goedkope arbeid — in de jaren zestig. Naar zijn mening is de welvaartsstaat niets anders dan een gevaarlijk plan van links om politieke macht te verwerven met steun van islamitische immigranten. Hij spreekt veel over identiteit, dat hij reduceert tot moslim of niet-moslim. Wilders beweert ook dat christenen, boeddhisten en joden geen terroristen kunnen zijn vanwege hun religie en dat de enige terroristen in de wereld moslims zijn, die de koran gebruiken als handleiding voor geweld en terrorisme.

Hou een tissue bij de hand. Een Engelstalige transcriptie vind je hier.

De natiestaat

‘Laten we praten over de natiestaat. U sprak eerder vandaag over Europa en u gebruikte een interessante zin, um, u sprak over de Europese lente. U sprak ook over een zionisme voor Europa. In essentie, u verwees naar Israel als een natiestaat, dat een sterke natiestaat werd, terwijl de rest van Europe de-nationaliseerde. Kunt u ons wat meer hierover vertellen?

GW: ‘Goed, nee, ik … Israel is ook hier een voorbeeld voor ons. Ik geloof, zionisme, Theodore Herzl, die ik citeerde in mijn toespraak, later ook Ze‘ev Jabotinsky, een van mijn, mijn … helden. De joodsen (hij bedoelt joden maar gebruikt regelmatig een bijvoeglijk naamwoord) begrepen dat zij een natiestaat nodig hadden om, om een identiteit te hebben en om veilig te zijn. In Europa gebeurde precies het tegenovergestelde. Wij maakten de fout dat we dachten dat de natiestaat de, de, de oorzaak was van de oorlog, de tweede wereldoorlog. Wat volstrekt belachelijk was. Zoals ik zei in mijn toespraak, um, het was niet het Duitse nationalisme dat verantwoordelijk was voor de tweede wereldoorlog. Het was de verschrikkelijke ideologie van het nazisme. Er waren Duitsers, zoals generaal Von Stauffenberg [Von Stauffenberg was kolonel, Red.] die tegen Hitler vochten, voor Hitler stierf, die de wereld wilde laten zien dat er ook goede Duitsers waren, die het daar niet mee eens waren. Um, um, hetzelfde gebeurde met het communisme. Dus, um, um, um, Europese mensen werden voor de gek gehouden door hun politieke elite dat de natiestaat iets verantwoordelijk was voor de oorlog en werd gezien als iets gevaarlijks en omdat, als je oorlog in de toekomst wilt voorkomen, laten we de natiestaat verminderen. Wat een totaal verkeerd concept was, omdat mensen zich veilig voelen, hun identiteit zien, alles zien wat ze zijn in hun nationale vlag, in hun natiestaat. Dit is wie ze zijn. Dit is de fout die we maakten, zoals ik u al eerder vertelde, we hebben een soort identiteitscrisis, nu verandert dat wel in positieve zin, eindelijk, maar we weten niet wie we zijn. Mensen werd geleerd dat het niks uitmaakt of je Belg bent of Bulgaar, laten we de hele dag Cumbaja zingen en het is een groot feest en er zijn geen verschillen. We betalen voor jullie en, um, onze cultuur is hetzelfde en van die dingen. Goed, de joodse staat is een voorbeeld hoe het zou moeten zijn. Een les geleerd, van het verleden, van de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog, en zeiden nieuw, dat onze identiteit, onze veiligheid is het enige ding dat we bewaren in de natiestaat. De natiestaat is veel meer dan het woord natiestaat. De natiestaat is veiligheid, het is de regel van de wet, het is, het is, het is algemene beschaving. Dit is de natiestaat.

Israël bij volmacht

‘Maar, in Israel als voorbeeld… De Israëlische staat were gesticht met een grote with Arabische minderheid. En vanaf het begin, zelfs in de tijd van Herzl, werd voorgesteld dat Arabieren en moslims konden leven in de staat en deel uitmaken van een gedeelde visie. Het is dus niet exclusief joods…

GW: ‘Het is een joodse staat, mijn vriend … [merk op dat Wilders gesprekspartner joods is]

‘Het is een joodse staat, maar …

GW: ‘Ik heb door mijzelf een paar jaar in Israel gewoond. Het is een joodse staat. Ik bedoel … er zijn nog steeds veel debatten die Arabische leden van de Knesset behandelen, in de Knesset, die weglopen omdat ze het niet leuk vinden wat wordt gezegd over joods zijn en niet, weet u. Um, um, wetten die worden, um, gemaakt om, um, het feit af te dwingen dat het een joods ding is. Maar het is een joods ding, wat niet betekent dat iedereen die daar leeft een jood is, maar het is een joodse staat. Wij zijn … ik … dit is wat ik wil, als een inleiding, over, in onze grondwet, ook, om te definiëren wie we zijn. Wij zijn een joodse staat. Er wordt niet in de Israëlische wet of grondwet gezegd dat iedereen die daar op Israëlische grond woont een jood is. Nee. Het zegt dat het een joodse staat is. Het definieert je identiteit. Dat is wie we zijn, wat we ook zouden moeten doen in Europa. Als je niet weet wie je bent, weet je ook niet wat je niet ben.

Schaamteloos opportunisme

‘En, in Europa vandaag de dag, u sprak ook over de andere politieke partijen in andere landen en was voorzichtig om te spreken over wat zij zijn en wat ze niet zijn. U sprak over Marine le Pen, bijvoorbeeld, en zei dat ze niet is zoals haar vader. Is het zorg voor u dat in de ogen van een nationalistische partij, dat er vooroordelen zouden kunnen zijn, waarmee kan worden samengegaan voor de verkeerde redenen, niet delen… Welke zorgvuldige onderscheiden maakt u?

GW: Zeker. Dat is waarom… Maar er zijn twee kanten van die munt. In het verleden, al die partij, durfden nooit elkaar aan te raken, omdat ze bang waren voor precies dat, ze waren bang, we moeten eerlijk zijn over mijzelf en mijn partij. We zeiden, zal ik Le Pen ontmoeten, zal ik die partij ontmoeten, dat land? Wat als ze het verkeerd hebben? Dan zal er pers zijn en dan zullen ze erover schrijven en, um, um, het kost ons kiezers. We hebben het niet nodig, dus laten we het vergeten. Dichtbij blijven in ons eigen land. Terwijl [Hij zegt: overwegende, Red.] tegelijkertijd we weten dat we zijn, we meer gemeen hebben met hen dan met alle andere partijen in ons parlement. Dus het was belachelijk. We waren [Hij zegt: droegen, Red.] … een soort van gijzelaar, vanwege de angst voor een pers, terwijl, we onlangs lazen in de pers, als … Ik weet niet hoe het hier was, maar zeker in Europa en in Holland, de meerderheid van de pers is ook links en liberaal [‘liberal’ is gangbaar Engels voor ‘links’, Red.). Dus, wie zijn zij om te, te, te bepalen onze eigen, ons zelf maken een beslissing, dat we zijn, um, um, um, niet behandelen zoals we zouden moeten. Dus ik besloot op dat moment, goed, vergeet het. Ik wil het weten, ik wil het zelf kunnen zien. Ik neem een risico. Oké, ik ga naar Marine le Pen. Laat de pers er maar over schrijven. Misschien kost het me wat aan populariteit. Het maakt me niks uit. Ik wil het voor mijzelf zien en niet een journalist vertrouwen die de volgende dag nare dingen over mij schrijft. Waarom zou ik hem geloven? Ik moet het zelf zien. Dus, ik ga dat doen. Ik ging, ik bezoek bijna alle partijen in elk ander Europees land. Niet alle. Ik ga niet de British National Party bezoeken, omdat, als je kijkt naar hun programma, zij zijn een racistische partij. Er is een partij in Hongarije genaamd Jobbik, die een fascistische partij is. Natuurlijk zal ik zoeken, ik zal geen enkele partij zien. Maar de partij van le Pen. Ik heb zoveel over haar gelezen. Ze had goede interviews in de Nederlandse televisie. Dus ik dacht bij mezelf, laten we haar gaan zien. Laat ik voor mijzelf spreken. Ik zei tegen Marine, vertel mij eens over jouw partij. En, en, er was niks [Red. hij bedoelt, als in: er was niks aan de hand]. Ik bedoel, als het om islam gaat, ik ben gematigder dan zij… Dat was haar grapje, trouwens. Maar, um, um, er was geen antisemitisme, er was de liefde voor Israël, er waren rabbi’s die haar partij steunen. Ik bedoel, ze was echt, ze was gekozen op een platform dat zei, ik wil het anders dan mijn vader. Er was een andere kandidaat die de lijn van haar vader ondersteunde. Dus, um, um, um, ze is is heel populair en ik zie daarin niets verkeerds. Um, um, um, um, nu kunnen we smeden [Red. hij zegt: forge, wat in het Engels buiten smeden alleen maar een negatieve betekenis kent, als in verzinnen, samenzweren, frauderen. Hij bedoelt natuurlijk ‘samensmeden’ ], proberen samen te werken, op wat voor manier ook, ik bedoel, ik ben momenteel bezig met veel partijen in Europa. Als ik het niet gedaan zou hebben, als je bang zou blijven, als je de pers, die ons beide demoniseren, mijn agenda zou laten bepalen, zou ik er niet over hebben geweten en een kans zou zijn gemist. Ze is een patriot, ze is niet antisemitisch, in tegenstelling tot haar vader, en ze is een sterk politicus die de tweede populairste politicus, um, in, um, Frankrijk vandaag. Dus, ik ben heel blij dat te doen en misschien ga ik soms naar een land in de komende weken of maanden en ik vind een partij niet leuk en ik behandel dat niet. Of misschien houden ze niet van mij, um, dat is natuurlijk ook mogelijk. Maar we zouden het politieke risico moeten nemen om het voor onszelf te zien in plaats van de pers die niet van ons allemaal houdt.

‘Is er …

GW: ‘Laatste vraag.

Over Pim Fortuyn

Laten we eens wat praten over de erfenis van Pim Fortuyn. (…)

GW: ‘Goed, Pim Fortuyn was, helaas zoals u weet, … um, gedood, door een dieren activist [Red. Hij bedoelt natuurlijk een activist voor dierenrechten] in Holland, maar had een partij, ik was nog steeds lid van de conservatieve partij, ik moet zeggen conservatief-liberaal, niet liberaal in de Amerikaanse betekenis, maar (…) conservatief-liberaal in Nederlands, de Europese betekenis van het woord. Ik was parlementslid voor die partij. Een partij die ik verliet, uiteindelijk, maar in die tijd voelde ik me zeer comfortabel. En deze nieuwe vent kwam opzetten en echt, de eerste die aanpakte… Hij was een … open, homoseksuele homo [Red. hij zegt letterlijk ‘homosexual gay’] die zich niet schaamde en niet bang was van alles. Hij stal de harten van de mensen voor zijn eerlijkheid, um … sprak over immigratie, sprak over de politieke elite, en, um, um, de mensen vonden het prachtig. Helaas werd hij gedood, zoals ik zei, door een links dieren activist en, um, zijn partij ging, ondanks dat hij was gedood, kort erna waren de verkiezingen, zij kregen vele, vele zetels. 28 of zoiets als dat in het parlement. Omdat hun leider dood was… Ze hadden alleen gevechten en en vier jaar later waren ze bijna… allemaal weg. Maar de gedachten die hij had, um, um, um, um, de pionier die hij was, um, um, is iets om trots op te zijn. Dus, ik ben geen, um, Pim Fortuyn, ik kan hem eren door te doen wat ik doen.
Ik zal goed werk doen.

‘Meneer Wilders, dank u.

Het originele interview vind je hier: http://www.youtube.com/watch?v=Ed-ODMzdSqo

@wltrrr heeft het interview letterlijk vertaald, niet alleen omdat het volslagen onzin is en het zoveelste bewijs dat Wilders krankzinnig is, maar bovendien uitblinkt in steenkolenengels. Hij is hèt resultaat van bezuinigingen op onderwijs, cultuur en gezond verstand.

Dit bericht verscheen eerder op Krapuul, op 12 juni 2013. Het originele Engelstalige artikel, ‘Geert Wilders recently on Civil Compatibility Issues’, verscheen eerder op TempMuse, op 11 juni.

Over wltrrr

No, I'm not Walter Benjamin. But I am interested in current affairs, framing, populism, spin. Also looking for more sarcasm, parodies and satire, politics, art. Alter ego of @wvdc
Dit bericht werd geplaatst in Media, Politiek, PVV en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Geert de Twijfelachtige doet Los Angeles

  1. joost tibosch sr zegt:

    Dank voor interview en met name letterlijke vertaling. En deze man is het éénhoofdige PVV dat in de peilingen nu de grootste partij van Nederland is. En wij..we leggen ons daar niet bij neer! (voor mijn bescheiden hardnekkig verzet zie het blok van Rikus vandaag)

  2. Timmerark zegt:

    In tenenkrommend Engels onzin uitkraaien, dat is Geert Wilders wanneer hij met zijn pet in de hand rondreist.

Reacties zijn welkom

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s