Waarom?

Update 28 december 2013: Sinds september 2012 is het kabinet Rutte II in bedrijf met wisselende coalities van oppositiepartijen. Het afgelopen halfjaar werd en bleef de PVV gemiddeld de populairste partij van Nederland. In heel Europa winnen ultrarechtse en populistische partijen veel terrein worden veel van hun posities door meer gematigde partijen overgenomen in een poging om een deel van het verloren electoraat terug te winnen. Wilders hoeft nog maar ‘boe’ te roepen en de media hebben weer wat te doen. Europa is ondertussen bijna een scheldwoord en vreemdelingenhaat en de afkeer van mensen met een andere etnische achtergrond en met name moslims is salonfähig geworden. Het verzet tegen deze ontwikkeling groeit ook, maar is verdeeld en heeft weinig richting.

Update 10 mei 2012: ondertussen is de regering Rutte demissionair. De PVV staat niet langer alleen in het uitdragen van hun doctrine dat een mening ook wetenschap is. Populisme is populair. Vandaar dat de PVV nu minder in de media zichtbaar is, maar dat hun stijl, tactiek en  motieven gemeengoed geworden zijn. Radicale rechtse politiek lijkt ook populair geworden. Overal in Europa zien we een sterke opkomst van populistische en behoudende partijen. Het blijft interessant om de berichtgeving van dergelijke politieke bewegingen en hun daden te blijven volgen, vooral daar waar de media zonder gêne politieke pamfletten als nieuws presenteren.

Voorheen en toch actueel: Nederland wordt geplaagd door een cultuur van angst en haat, aangewakkerd door met name het populisme van de PVV van Geert Wilders, die strijdt tegen de Islam en ageert tegen linkse hobby’s, immigratie, kunst en cultuur, de ‘linkse’ media, de EU, milieuorganisaties en ontwikkelingssamenwerking. Wilders en zijn ondemocratische eenmanspartij presteren het om bijna dagelijks de aandacht van de journalistiek en de media op zich gevestigd te krijgen. Het maakt niet uit of Wilders en zijn PVV positief of negatief in het nieuws komen. De voortdurende aandacht garandeert hem populariteit en daarmee een electoraat om zijn persoonlijke politieke macht uit te bouwen.

In dit blog probeer ik inzicht te geven in de achtergronden van deze nieuwsberichten, waarin verbaal geweld, leugens, verdraaiingen, hyperbolen, valse beschuldigingen, onjuiste interpretaties, cirkelredeneringen en drogredenen de publieke opinie met succes weten te manipuleren. De PVV wordt niet gehinderd door enig historisch besef bij de aanhangers, die de PVV zien als de enige partij die opkomt voor hen, korte metten maakt met de ‘elite’ en als enige partij strijd voor de rechten van vrouwen, homo’s en huisdieren. In ruil voor hun steun krijgt de PVV de medewerking en de vrijheid van het kabinet Rutte om gedreven door haat en rancune mensen op te stoken tegen de multiculturele samenleving, immigranten, kunstenaars, wetenschappers, kritische media, hulporganisaties en de milieubeweging.

7 januari 2011